Nyproduktion

Vi är en modern byggkoncern och vill hjälpa våra kunder med ett helhetskoncept för deras byggprojekt. Vi arbetar i nära samarbete med kund med planering och projektgenomförande för bästa resultat och effektivitet. Vi tänker också steget längre med kompetensen och erfarenheten vi har med att våra byggen ska vara hållbara och med mindre energiförbrukning. Vi är flexibla i vår byggprocess och vill att kvalitén ska vara hög på den färdiga byggnaden, samt att underhåll ska vara enkel med minskade kostnader i längden.

Viktigt för oss är att färdigställa projektet i rätt tid med ett positivt arbetsklimat under byggprocessen. Vid nyproduktion kan vi vara den totala helhetsentreprenören vid villor, bostadsrätter samt skolor, idrottshallar, kontor och andra större kommersiella byggnader. Vi använder oss i vissa fall av drönare för att ta bilder och filma från luften för att stötta våra projekt med underlag, före- under byggtiden och när projektet är klart. Detta gör vi tillsammans med en filmproducent för bästa kvalitet med rörlig bild, ljud, musik och att resultatet blir i toppklass.

Bygga ett nytt hus?

Vi kan leverera ett nytt hus efter era drömmar. Vi kan både mura och framförallt bygga modulhus med färdiga väggar som är mycket kostnadseffektivt.